interviews og spørgeundersøgelser.

For at sikre de gode indsigter og brugbar viden om målgruppen har vi konstant fingeren på pulsen. Vi inddrager helt naturligt repræsentanter for målgruppen i dialogen om opgaveløsningen – fx gennem tests, dataanalyse, interviews eller fokusgrupper. Og for jer betyder det ro i maven, når kampagnen skal godkendes.